Головна
До уваги учасників АТО PDF Друк e-mail
14e1a9416b6a9a13d2e461d5d30bb258d7cd2331

Департамент соціального захисту населення повідомляє, що 12 липня 2017 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України №497 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”.

   Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (далі — бюджетні кошти), для проведення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів:

учасник бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі — Закон);

інвалід війни — відповідно до пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону;

учасник війни — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам з питань соціального захисту населення, які перераховують такі кошти до районних органів соціального захисту населення для відшкодування вартості:

надання послуг із психологічної реабілітації;

проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару;

витрат на оплату проїзду до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації (далі — суб’єкт надання послуг), та назад.

З метою надання учасникам антитерористичної операції послуг із психологічної реабілітації суб’єкт надання послуг подає районному органу соціального захисту населення:

гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік послуг із психологічної реабілітації, які можуть надаватися учаснику антитерористичної операції;

інформацію про вартість надання послуг із психологічної реабілітації.

Районні органи соціального захисту населення оприлюднюють інформацію про суб’єктів надання послуг із зазначенням умов надання таких послуг. Учасник антитерористичної операції обирає суб’єкта надання послуг, у якого бажає пройти реабілітацію.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається до районного органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Районний орган соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дня надходження заяви реєструє таку заяву та приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав учасник антитерористичної операції.

У разі отримання від суб’єкта надання послуг, обраного учасником антитерористичної операції, відмови у наданні послуг із психологічної реабілітації районний орган соціального захисту населення інформує про це учасника антитерористичної операції та пропонує йому обрати іншого суб’єкта надання послуг.

Районний орган соціального захисту населення, суб’єкт надання послуг та учасник антитерористичної операції укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках (по одному для кожної сторони).

Усі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, підписані керівником районного органу соціального захисту населення та учасником антитерористичної операції і скріплені печаткою (за наявності) такого органу, передаються учаснику антитерористичної операції для подальшої передачі суб’єкту надання послуг.

Після прибуття учасника антитерористичної операції до відповідного суб’єкта надання послуг керівник такого суб’єкта підписує та скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, після чого надсилає один примірник поштовим відправленням до районного органу соціального захисту населення,
другий — передає учаснику антитерористичної операції, третій — залишає на зберіганні у себе.

Оплата послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції проводиться шляхом відшкодування вартості таких послуг суб’єктам надання послуг відповідно до укладеного договору на підставі актів надання послуг.

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Служби та за погодженням із Мінфіном.

Суб’єкт надання послуг подає районним органам соціального захисту населення акт надання послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору про надання послуг із психологічної реабілітації.

У разі дострокового вибуття учасника антитерористичної операції із установи/закладу, що надає послуги із психологічної реабілітації в умовах стаціонару, районний орган соціального захисту населення проводить оплату суб’єкту надання послуг виключно за фактично надані учаснику антитерористичної операції послуги, в тому числі послуги з організації проживання та харчування.

Останній день надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару — 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

Суб’єкти, що надавали послуги неналежної якості та/або недостовірну інформацію про надані послуги, не мають права надавати учасникам антитерористичної операції послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти протягом трьох років з дати виявлення (встановлення) факту порушення умов договору.

Витрати на оплату проїзду до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад відшкодовуються учасникам антитерористичної операції відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528.

 
© 2018 Департамент соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації. Всі права захищено. e-mail: info@zaksoc.gov.ua
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.
 

Ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер