PDF Друк e-mail

 

22.03.2019 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

 

 

22 березня 2019 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

 

1. Про план роботи обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік.

 

2. Про порушення прав профспілок в Закарпатській області.

 

За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, сторони соціального діалогу підтримали дії профспілок Закарпаття в боротьбі за їх майнові права, домовилися посилити громадський контроль за дотриманням ст.ст. 42, 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо своєчасного перерахування зібраних членських внесків та відрахуванням коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, не менше ніж 0,3% фонду оплати праці.

 

Розглянуто пропозиції сторін та затверджено план роботи обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік.18.12.2018 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

18 грудня 2018 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

1. Про стан та основні завдання колективно-договірної роботи на 2019 рік.

2. Про обрання голови Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік.

   За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, сторони соціального діалогу домовилися здійснювати дієвий контроль за дотриманням трудового законодавства, особливо в частині гарантованого розміру мінімальної заробітної плати, встановлення доплат і надбавок з метою забезпечення диференціації в розмірах нарахованої заробітної плати, своєчасності її виплати, створенням здорових і безпечних умов праці, відрахуванням коштів на охорону праці та первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених ст.44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Головою Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради у 2019 році обрати Фленька Володимира Юрійовича – співголову ради від сторони профспілок.

 

 

26.02.2018 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

  

26 лютого 2018 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

 1. Про основні завдання колективно-договірної роботи на 2018 рік.

 В ході засідання було відмічено зростання рівня охоплення працюючих колдоговірною роботою. На сьогодні в області укладено 6 галузевих колективних угод (у сферах: освіти, охорони здоров’я, культури, споживчої кооперації, бюджетної сфери, житлово-комунального господарства). На підприємствах, установах та в організаціях діють 4,2 тис. колективних договорів, якими, за даними державного статистичного обліку, охоплено 85,2 відс. облікової чисельності штатних працівників, що вище середньодержавного показника (75,9 відс.).

 За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, сторони соціального діалогу вирішили і надалі сприяти укладенню колективних договорів в організаціях, що перебувають у сфері дії сторін, а також приведенню положень колективних договорів у відповідність з нормами і гарантіями чинного законодавства, галузевими та Генеральною угодами; продовжити практику проведення нарад-семінарів щодо порядку ведення колективних переговорів, розробки і укладання колективного договору, відповідальності за його виконання.

 

 

04.10.2017 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

4 жовтня 2017 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

1. Про Рік первинної профспілкової організації та завдання профспілкових організацій області щодо посилення соціально-економічного захисту прав та інтересів  працюючих.

2. Про обрання голови Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2018 рік.

За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, сторони соціального діалогу підтримали рішення обласної ради профспілок щодо сприяння подальшому підвищенню ефективності соціального діалогу, здійснення належного правового захисту працюючих та дієвого  контролю за додержанням трудового законодавства. Головою Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради у 2018 році обрано Петіка Олександра Владиславовича – співголову ради від сторони органів виконавчої влади.

 

27.02.2017 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

27 лютого 2017 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

1. Про засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради         24 лютого п.р.

2. Про проведення у 2017 році Року первинної профспілкової організації.

3. Про обрання голови Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2017 рік.

В ході засідання сторони соціального діалогу підтримали ініціативу обласної ради профспілок щодо проведення у 2017 році Року первинної профспілкової організації. Головою Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради у 2017 році обрано Панова Володимира Олексійовича – співголову ради від сторони роботодавців.

 

30.05.2016 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

30 травня 2016 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради  з порядком денним:

1. Про стан укладання та виконання колективних договорів станом на  1 квітня 2016 року.

2.Про основні напрями розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, сторонам соціального діалогу, з метою подальшого поліпшення колективно-договірного регулювання трудових відносин, рекомендовано:

            – сприяти подальшому підвищенню ефективності соціального діалогу, охопленню колективними договорами усіх суб’єктів господарювання;

– посилити контроль за виконанням колдоговірних зобов’язань та наявності в них норм і положень Генеральної, Регіональної та галузевих Угод;

            – сприяти створенню збалансованого ринку праці, підвищенню конкурентоздатності робочої сили, зростанню її вартості в обсягах реалізованої продукції, забезпеченню ефективної зайнятості населення.

При розробці проекту територіальної угоди на новий термін передбачати заходи, спрямовані на підвищення економічної активності внутрішньо переміщених осіб в області.

Сприяти  утворенню недержавних установ та організацій, які сприятимуть працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб.

 

 

09.12.2015 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

9 грудня 2015 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

1.   Про хід соціального діалогу в області.

2. Про обрання голови Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2016 рік.

За підсумками засідання сторони соціального діалогу вирішили , зокрема, активізувати роботу ради, звернувши особливу  увагу виконанню положень Регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, обласною організацією роботодавців “Закарпаття” та профспілковими об’єднаннями  області. Головою Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради у 2016 році обрано голову обласної ради профспілок.

 

17.02.2015 відбулося спільне засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради та груп повноважних представників Сторін власників та  профспілок

 

            17 лютого 2015 року відбулося спільне засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради та груп повноважних представників Сторін власників та  профспілок з укладення Регіональної угоди і здійснення контролю за  її  виконанням з порядком денним:

1. Про хід виконання Регіональної угоди між Закарпатською обласною державною адміністрацією, обласною організацією роботодавців „Закарпаття” та профспілковими об’єднаннями Закарпатської області  на 2011-2012 роки за   2014 рік.

2. Про обрання голови Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2015 рік.

            За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, сторонам, з метою посилення практичної результативності соціального діалогу, рекомендовано:

- забезпечити неухильне виконання зобов’язань за Регіональною угодою, передусім щодо повернення заборгованих заробітних плат, дотримання умов і гарантій  з оплати праці відповідно до діючого законодавства та Угод вищого рівня;

- сприяти укладанню до кінця 2015 року Регіональної угоди на новий термін, яка має консолідувати соціальних партнерів на посткризовий соціально-економічний розвиток на засадах гідної праці та радикальної боротьби з бідністю;

- посилити роботу щодо контролю за дотриманням конституційних прав громадян на гідну і безпечну працю;

- активізувати роботу Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради, вживати невідкладних заходів, надавати правову оцінку фактам масового звільнення працівників, несвоєчасної виплати заробітної плати та неповернення заборгованості з неї;

- забезпечити в повному обсязі виконання повноважень, наданих законами України „Про охорону праці”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо здійснення постійного контролю за проведенням профілактичних робіт і нагляду за дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці.

Крім того, сторони соціального діалогу рекомендували:

Обласній державній адміністрації:

- забезпечити виконання заходів щодо виходу економіки з кризи, поліпшення соціально-економічного становища краю, здійснювати у повному обсязі фінансування діючих обласних програм розвитку галузей;

- забезпечувати відрахування коштів бюджетними організаціями на охорону праці та профспілковим комітетам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у відповідності до чинного законодавства.

        Обласній Організації об’єднань роботодавців „Закарпаття”:

- вжити всіх невідкладних заходів щодо відновлення виробництва та забезпечення повної зайнятості працівників, скорочення до мінімуму невиробничих витрат, відпусток без збереження заробітної плати;

- задіяти всі наявні правові важелі для недопущення порушень норм чинного законодавства при розірванні трудових договорів з ініціативи власника, зниження рівня заробітної плати працівників та зростання заборгованості з її виплати;

- не допускати укладення колективних договорів або внесення змін до них, що погіршують матеріальне становище працівників.

Обласній раді профспілок та її членським організаціям:

- продовжувати дії, спрямовані на забезпечення єдності профспілкового руху, солідарної підтримки, прийняття і реалізації консолідованих рішень;

- посилити контроль за станом розрахунків по заробітній платі, своєчасністю та повнотою сплати страхувальниками внесків до соціальних Фондів;

- зайняти непримириму позицію до роботодавців, які не приймають дієвих заходів по погашенню боргів із заробітної плати, страхових фондів та домагатися притягнення їх до відповідальності;

- сприяти захисту духовних інтересів членів профспілок, домагатися від органів влади та роботодавців безумовного виконання ст. 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо відрахування профспілковим організаціям не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно – масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

- забезпечити максимальне використання в роботі положень Угоди про співпрацю і взаємодію між теруправлінням Держгірпромнагляду по Закарпатській області та обласною радою профспілок у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці;

- встановити дійовий контроль за своєчасним проведенням роботодавцями атестації робочих місць за умовами праці із залученням до цієї роботи акредитованих організацій та постійним вжиттям заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Головою Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради у 2015 році обрано Рівіса Михайла Михайловича.

 

 

11.12.2014 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

11 грудня 2014 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним: про стан та основні завдання колективно-договірної роботи на 2015 рік.

За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, сторонам соціального діалогу, рекомендовано:

– вживати необхідних заходів для забез­печ­­ення укладання колдоговорів на кожному підпри­ємстві, в організації, установі не­залежно від чи­сель­ності працюючих;

– активізувати роботу сторін соціального діалогу по відновленню переговорів щодо укладення  Територіальної угоди на 2015-2018 роки;

– сприяти укладанню територіальних угод у всіх районах і містах області;

– продовжити практику проведення нарад – семінарів щодо порядку ведення колективних переговорів, розробки і укладання колективного договору, відповідальності за його виконання.

 

 

17.03.2014 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

17 березня 2014 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

1.  Про розгляд нової моделі вирішення трудових спорів в Україні.

2. Про обрання голови Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2014 рік.

За підсумками засідання сторони соціального діалогу вирішили розглянути та обговорити нову модель вирішення трудових спорів в Україні на місцях.

Головою Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради у 2014 році обрано Костіва Івана Васильовича.

 

10.12.2013 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

Відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради 10.12.2013 з порядком денним: про стан та основні завдання колективно-договірної роботи на 2014 рік.

За підсумками засідання сторонами соціального діалогу прийнято ряд рішень, зокрема:

– вживати необхідних заходів для забез­печ­­ення укладання колдоговорів на кожному підпри­ємстві, в організації, установі не­залежно від чи­сель­ності працюючих;

– посилити контроль за наявністю в колдоговорах норм і гарантій, передбачених галузевими, Генеральною та Територіальною  угодами;

– сприяти укладанню територіальних колективних (галузевих) угод у всіх сферах економічної діяльності області;

– продовжити практику проведення нарад-семінарів щодо порядку ведення колективних переговорів, розробки і укладання колективного договору, відповідальності за його виконання.

 

 

30.01.2013 відбулося засідання спільне засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради та груп повноважних представників Сторін власників та  профспілок

 

30 січня 2013 року відбулося спільне засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради та груп повноважних представників Сторін власників та  профспілок з укладення Регіональної угоди і здійснення контролю за  її  виконанням  з порядком денним: про хід виконання Регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, обласною організацією роботодавців „Закарпаття” та профспілковими об’єднаннями Закарпатської області  на 2011 – 2012 роки за 2012 рік.

В ході засідання сторони відмітили послідовну роботу з поглиблення соціального діалогу, що сприяло виконанню норм і положень Регіональної угоди у 2012 році. Так,        із 115 зобов’язань Регіональної угоди визнано: 110 – такими, що виконані та виконуються; 5 – такими, що частково виконані та частково виконуються. Також було прийнято рішення вжити всіх заходів для виконання зобов’язань Регіональної угоди відповідно до діючого законодавства та Угод вищого рівня.

 

 

10.12.2012 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

10 грудня 2012 року відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним:

1. Затвердження регламенту Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

2. Обрання голови Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

3.  Про стан виплати заробітної плати в області за підсумками  10 місяців 2012 року (на виконання рішення Національної тристоронньої соціально-економічної ради від 24 вересня 2012 року).

В ході засідання було затверджено Регламент Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради. Головою Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради у 2013 році обрано Короля Івана Івановича.

Крім того, сторонам соціального діалогу рекомендовано:

- вживати вичерпних заходів  щодо зменшення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення  її  зростання;

- не допускати виникнення заборгованості із виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду на нових підприємствах;

- більш активно використовувати усі можливі організаційно-правові важелі для забезпечення своєчасності та повноти виплати заробітної плати згідно з вимогами законодавства.

 

 

15.05.2012 відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

 

Відбулося засідання Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним: про утворення Закарпатської обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

За підсумками засідання прийнято ряд рішень. Зокрема, з метою реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціально-економічних відносин в області та враховуючи вимоги положень чинного законодавства:

- утворити Закарпатську обласну тристоронню соціально-економічну раду в кількості 21 особи в рівній кількості повноважних представників сторін соціального діалогу обласного рівня;

- кожній стороні соціального діалогу самостійно сформувати персональний склад Ради, обрати співголову, його заступника;

- сторонам роботодавців і профспілок делегувати по одній особі до секретаріату, який буде створений для організаційного забезпечення діяльності ради.

 
© 2019 Департамент соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації. Всі права захищено. e-mail: guszn@zaksoc.gov.ua
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.
 

Ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер